Ipasok ang salitang nais isalin sa unang kahon, at pagkatapos ay pindutin ang 'Translate' na button upang makita ang resulta.

 

Tagalog translator

Ang Tagalog translator website, ay isang libreng aplikasyon, online na may kakayahang mag salin ng isang wikang banyaga, sa wikang tagalog o vice versa.

Sa pamamagitan ng website na ito, maari mong isalin ang isang salita, pangungusap sa mabilis na paraan.

Puwedeng makabuo ng isang link na maari mong gamitin upang ipadala gamit ang iyong e-mail o kaya'y ibahagi ang mga naisalin na salita sa Facebook o sa iba pang social medias.

Maari ring makatulong ang website na ito sa pagbibigay alam o pagbibigay ng idea sa mga salita na hindi pa natin gaanong kabisado. Sa pamamagitan ng tagalog translator website, dito mas mapabilis ang paghahanap ng isang kahulugan ng isang salita. 

Tagalog Translator on Facebook

Isalin online, salitang pagsasalin, parirala at mga dokumento, google gadget, teksto, online, maramihang wika, Baliktarin, Diksyunaryo, wika, Libre, ang mga wika sa mundo, Isalin ang isang salita o pangungusap, mabilis, sa linya,tagasalin, auto-nakikita, Babylon o Babelfish, website, internationalize, pag-aaral, dayuhan, unibersal, multilingual, simultan, pagsalin ng programa, pampalatuusang pagpapairal, matuklasan, pandiwa, pangalan, gramatika, diksyonaryo, pahina, Google sa pagsasalin-wika, ang lahat ng mga wika, sabihin

 

Copyright © 2008. All Rights Reserved - Astrateg